<div align="center"> <h1>Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda</h1> <h3>Filharmonia Zielonogórska</h3> <p>filharmonia, muzyka poważna, sztuka, instrumenty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zetozg.pl/filharmonia/index.php" rel="nofollow">http://www.zetozg.pl/filharmonia/index.php</a></p> </div>